Vad är svetsning?

Svetsning är en viktig metod inom industrin och används för att skapa allt från enkla produkter som cykelramar till mer komplexa strukturer som bilar och flygplan. Det finns olika typer av svetsning, varav de vanligaste är MIG-svetsning, TIG-svetsning och bågsvetsning.

1251.jpeg

MIG-svetsning

MIG-svetsning är en typ av bågsvetsning där en trådmatad elektrod används för att smälta samman två metalliska föremål. MIG står för Metal Inert Gas och används också ibland som GMAW (Gas Metal Arc Welding).

Under MIG-svetsning matas en metalltråd automatiskt in i svetspistolen och smälts av en elektrisk båge som skapas mellan tråden och arbetsstycket. En skyddsgas, vanligtvis argon eller en blandning av argon och koldioxid, används för att skydda svetsområdet från luft och andra föroreningar.

MIG-svetsning är en snabb och effektiv metod som kan användas för att svetsa olika typer av material som stål, aluminium och koppar. Det är också en relativt enkel teknik att lära sig och kräver inte lika mycket skicklighet som TIG-svetsning. MIG-svetsning används ofta inom tillverkningsindustrin för att skapa produkter som maskindelar på grund av dess förmåga att producera högkvalitativa och pålitliga svetsar på olika material, inklusive stål, rostfritt stål och aluminium. Eftersom det är en relativt snabb och effektiv svetsmetod, är det en populär metod för tillverkning av stora volymer av liknande produkter.

1295.jpeg

TIG-svetsning

TIG-svetsning, även känd som gaswolframsvetsning, använder en icke-förbränningsbar elektrod som skapar en båge för att smälta metallerna. En gas används också för att skydda svetsningen från luft och andra föroreningar. Gasen heter Argon och är en inaktiv gas som inte reagerar med de smälta metallerna och hjälper till att skapa en stabil svetsbåge. Argongasen används också för att kyla ner elektroden och skydda den från oxidering under svetsprocessen.

Kontakta oss
hygap_svetsning.jpg

Bågsvetsning

Bågsvetsning, även känd som manuell metalbågsvetsning, använder en elektrod som bågen skapas mellan för att smälta metallerna tillsammans. Den här metoden kräver hög skicklighet från svetsaren eftersom han eller hon måste kontrollera både bågen och tillsatsmaterialet samtidigt.

Vilken gas används vid svetsning?

Vid svetsning används olika gaser beroende på svetsmetod och material som svetsas. Vid MIG-svetsning används en skyddsgas, vanligtvis argon eller en blandning av argon och koldioxid, för att skydda svetsområdet från luft och andra föroreningar. Vid TIG-svetsning används också argon för att skydda svetsområdet från föroreningar och för att stabilisera svetsbågen. Vid gassvetsning, även kallad autogenschvetsning, används en blandning av syrgas och acetylen eller en annan typ av brännbar gas som bränns för att skapa en låga som används för att smälta metallerna. Dessa är några av de vanligaste gaserna som används vid svetsning, men det finns också andra gaser som används vid specifika svetsmetoder och material.

Vad är skillnaden mellan svetsning och lödning?

Skillnaden mellan svetsning och lödning är att svetsning innebär att två metalliska föremål smälts samman medan lödning innebär att de fästs ihop med en metallisk legering som smälter vid lägre temperatur än själva föremålen. Vid svetsning appliceras värme och tryck på de två metalliska föremålen, vilket orsakar att metallerna smälter och binds samman när de svalnar. Vid lödning appliceras också värme, men det är legeringen som smälter och fäster de två föremålen tillsammans.

En annan skillnad mellan svetsning och lödning är att lödning vanligtvis används för mindre och tunnare föremål medan svetsning används för större och tyngre konstruktioner. Lödning används ofta inom elektronikindustrin för att fästa små komponenter på kretskort medan svetsning används inom industrin för att skapa allt från bilar till byggnadsstommar.

Kan man svetsa själv?

Det är möjligt att lära sig att svetsa själv. Svetsning kan dock vara farligt om det inte görs på rätt sätt, så det är viktigt att lära sig om säkerhetsåtgärder och korrekt användning av utrustning innan man börjar svetsa. Det är också viktigt att använda rätt utrustning och material när man svetsar. Det finns olika typer av svetsmaskiner och svetstrådar som är lämpliga för olika material och projekt, så det är viktigt att göra research och välja rätt utrustning för det specifika projektet. Dock skulle vi rekommendera att ta hjälp av professionella svetsare.

Att ta hjälp och anlita ett företag för svetsning har nämligen flera fördelar.

  1. Erfarenhet och kompetens: Ett professionellt svetsföretag har erfarenhet och utbildning i olika svetsmetoder och kan därför garantera hög kvalitet och pålitliga svetsar.

 

  1. Utrustning: Ett svetsföretag har tillgång till professionell svetsutrustning som kan hantera olika typer av projekt och material.

 

  1. Tidsbesparing: Att anlita ett företag för svetsning kan spara tid och pengar jämfört med att försöka göra jobbet själv eller anlita en oerfaren svetsare. Ett professionellt företag kan slutföra projektet snabbt och effektivt.

 

Garanti: Ett professionellt svetsföretag kan erbjuda en garanti på sitt arbete och kan åtgärda eventuella problem som uppstår efter avslutat arbete.

 

Kontakta oss för svetsning

Vi har stor erfarenhet av metallbearbetning och brinner för den typen av hantverk. Behöver ni hjälp med tjänster inom exempelvis svetsning så hör av er. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som är anpassade efter våra kunders behov och önskemål. Tillsammans kan vi kolla på ett framtida samarbete.