Finnvedens Smide AB

Grundat 1988

Säte Värnamo

Antal anställda 19

Organisation 556330 – 2370

Koncernbolag Hygapgruppen

Omsättning 35 000 TSK