Vad är bockning?

Bockning och plåtformning är två vanliga tekniker som används inom metallbearbetning och vår bransch. Bockning används för att forma plåtmetaller genom att böja dem vid en viss vinkel. Detta kan göras genom att använda en bockmaskin, där plåten placeras mellan en övre och undre formstans. Beroende på formen som önskas kan stansen justeras för att skapa olika vinklar och kurvor i plåten.

1830.jpeg

Bockning - En viktig process för formning av metaller och plåtmaterial

Vid bockning av plåt behöver man en bockmaskin, som kan variera i storlek och kapacitet beroende på behovet. Bockmaskinen har en övre och undre formstans, som kan justeras för att skapa olika vinklar och kurvor i plåten. Genom att placera plåten mellan stansarna och sedan trycka ned stansarna på plåten kan man skapa den önskade formen. För att kunna bocka plåt på ett korrekt sätt behöver man ha rätt kunskap och erfarenhet. Utan den kunskapen kan det leda till att plåten blir förstörd och oanvändbar. Dessutom kan felaktig bockning leda till att plåten inte passar in i slutprodukten, vilket kan påverka dess funktion och kvalitet.

Hur tjock plåt kan man bocka?

Det finns flera faktorer som påverkar tjockleken på den plåt som kan bockas med en bockmaskin. Dessa inkluderar:

 

  • Bockmaskinens kapacitet - Bockmaskinens kapacitet är en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när man väljer en bockmaskin för att bocka tjocka plåtar. En bockmaskin med högre kapacitet kan vanligtvis bocka tjockare plåtar.

 

  • Plåtens hållfasthet - Plåtens hållfasthet är en annan viktig faktor att ta hänsyn till när man bockar tjocka plåtar. Ju högre hållfasthet plåten har, desto svårare är det att bocka den.

 

  • Bockningsvinkel - Bockningsvinkeln är också en faktor som påverkar tjockleken på den plåt som kan bockas. Ju större bockningsvinkel, desto svårare är det att bocka tjocka plåtar.

 

  • Verktygsgeometri - Verktygsgeometrin är också en viktig faktor att ta hänsyn till när man bockar tjocka plåtar. Genom att välja rätt verktygsgeometri kan man minska risken för att plåten spricker eller deformerar.

 

Våra anställda har lång erfarenhet av bockning och besitter kunskapen för vad som är möjligt att utföra och vilka resultat som går att uppnå.

90-Hygap_Laser-kontrollBLUE.jpg

Vad är plåtformning?

Plåtformning handlar om att forma plåtmetaller genom att pressa eller klämma dem mellan två formverktyg. Denna teknik används ofta för att skapa plåtkomponenter med olika former och storlekar. En vanlig metod är att använda en hydraulisk press, där plåten placeras mellan två formverktyg och sedan pressas samman med hög kraft för att skapa den önskade formen.

Både bockning och plåtformning är viktiga tekniker inom metallbearbetning och används inom vår bransch. Genom att använda dessa tekniker kan vi skapa plåtdetaljer med hög precision och kvalitet, vilket är avgörande för att säkerställa att slutprodukten uppfyller de krav som kunden behöver och förväntar sig.

Kontakta oss

Vad kan man tillverka genom bockning?

Bockning av plåt är en vanlig teknik inom metallbearbetning som används för att skapa en mängd olika produkter. Här är några exempel på produkter som kan tillverkas genom bockning av plåt:

 

  • Kanaler - Bockade plåtbitar kan användas för att skapa rör och kanaler som används för ventilation eller avloppssystem.

 

  • Lådor - Plåt kan bockas och formas till olika former och storlekar för att skapa behållare, lådor eller andra förvaringsutrymmen.

 

  • Maskindelar - Bockningstekniken kan användas för att skapa olika typer av maskindelar, som exempelvis ramverk till maskiner eller delar till fordonsindustrin.

 

  • Balkar - Genom bockning kan man skapa plåtbalkar som används som stödstrukturer eller i konstruktioner som kräver hög hållfastighet.

 

  • Dekorativa element - Bockningstekniken kan användas för att skapa olika typer av dekorativa element, som exempelvis räcken, trappor, belysningsarmaturer och skyltar.

Bockning av plåt är en flexibel teknik som gör det möjligt att skapa en mängd olika produkter i olika storlekar och former. Valet av produkt beror på vilka krav som ställs på funktion och estetik, samt vilka material som används och vilken maskinutrustning som finns tillgänglig.

Kontakta oss för bockning

Vi har stor erfarenhet av metallbearbetning och brinner för den typen av hantverk. Behöver ni hjälp med tjänster inom exempelvis bockning så hör av er. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som är anpassade efter våra kunders behov och önskemål. Tillsammans kan vi kolla på ett framtida samarbete.